กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 22 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 732 คน)
 

ชลบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วนกันเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเป็นการซักซ้อมและเป็นการประสานแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 การคัดเลือกกรรมการตมกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการประสานปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
*********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode