กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานดำเนินการเผยข้อมูลภาครัฐ และบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 18 ก.ย. 2558 )

๔๐/๒๕๕๘

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นรองประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน จำนวนทั้งหมด ๑๙ คน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยการ คัดเลือกชุดข้อมูลที่มีคุณค่าและต้องการเผยแพร่, จัดเตรียมชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล, ดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government data Portal), ทบทวนรายการชุดข้อมูลเก่า และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ การบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ (Department Operation Center) โดยการ ทบทวนและคัดเลือกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนหรือทบทวนแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรี

ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode