กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


สาระน่ารู้
การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

วันที่ 11 ก.ย. 2554 )
 
นายสำเริง ครุฑดำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อให้การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สำเร็จตามนโยบายและเป็นการ คุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) จึงขอให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเภทดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ดังนี้ (1) บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส. 2) และทำการลักลอบฆ่าสัตว์ ส่วนผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส. 2) ให้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส. 2) และกำหนดแผนการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เป็นลายลักษณ์อักษร หลังผ่านการตรวจประเมินจากปศุสัตว์จังหวัด ว่ามีความสามารถและศักยภาพในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในพระ ราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ (2) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับเนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-7705 ต่อ 104เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode