กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ระบบ OER และ MOOC สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 11 ก.ย. 2558 )

๓๗/๒๕๕๘
 
               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ชั้น ๑ อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) มีการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER โดยเข้าไปที่ http://oer.learn.in.th ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าสืบค้น ดาวน์โหลดสื่อไปใช้งานโดยมาต้องสมัครสมาชิก รองรับการกรองสื่อตามประเภท ช่วงชั้น สาขาวิชา ทรัพยากรที่ถูกเลือก จะแสดงรายละเอียด จำนวนการเรียกชม และจำนวนครั้งการดาวน์โหลดใช้งาน และ ระบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อมหาชน MOOC โดยเข้าไปที่ http://mooc.learn.in.th เน้นเรื่องของการจัดทำบทเรียนเป็นหลัก การสร้างหน้าเว็บไซต์เฉพาะ (Micro-site) สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมโครงการ การกลั่นกรองสื่อให้ปลอดจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แนวทางแก้ไข และแนวทางการทำความร่วมมือกับพันธมิตรให้มากขึ้น การเตรียมสื่อและทรัพยากรของหน่วยงานที่ปลอดภัยจากปัญหาลิขสิทธิ์ ตรวจสอบเนื้อหา สื่อจากเอกสารที่หน่วยงานดำเนินการจัดทำไว้แล้วพร้อมดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่อาจมีความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการจัดเตรียมสื่อที่ถูกต้อง
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เน้นเรื่องของการออกแบบพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเข้าสู่ระบบ MOOC กับโรงเรียน และหน่วยงานที่ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ๘ ครั้ง ทั้งใน กทม.และภูมิภาค ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอสื่อเกี่ยวกับโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการดนตรีในสวน ที่มีนักร้องยุคเก่า ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุง ไม่มีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ สามารถจัดทำนำมาเป็นสื่อเผยแพร่ได้
 
พุทธรัฐ ศสช./ภาพ,ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode