กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
หลักสูตรสัมมนา 2 หลักสูตร (Training 2 topics of HR)......

วันที่ 31 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 696 คน)
 

เรียน ท่านผู้บริหาร

บริษัท อาร์เอสบี เซมิน่า จำกัด ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังนี้
1. หัวข้อ UPDATE NEW กฎหมายแรงงาน HR ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างาน/ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ (วันที่ 14 กันยายน 2558)
ธุรกิจ เล็ก หรือใหญ่ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของ "พนักงาน หรือแรงงาน”ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายแรงงานนั่นเอง
2. หัวข้อ กลยุทธ์ การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทน ประจำปีที่เข้าใจผู้บริหารโดนใจพนักงาน(วันที่ 25 กันยายน 2558)
สูตรการปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทน ที่หลากหลาย เข้าถึง จุดพอใจ ของพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาต่อไปค่ะ
ขอแสดงความนับถือ

RSB Seminar
Tel: 02-5213349-50
Fax: 02-5211347
Hotline : 084-9441200
E-mail: rsbseminar@gmail.com

 

*************

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode