กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 28 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1051 คน)
 
กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย
 

             กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ตามโครงการความร่วมมือ Washington State Partnership Program ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้สร้างสถานการณ์จำลองเสมือนเหตุการณ์จริง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อ ท่าเรือแหลมฉบัง สมมติเหตุการณ์ เรือสินค้าเดินทาง มาจากประเทศเขตติดโรค MERS การฝึกซ้อมครั้งนี้ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ อย่างถูกวิธี ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในช่องทางพัฒนาเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง.
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode