กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดนครปฐมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 8 ก.ย. 2554 )
 
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอุตินิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2554 คาดว่าร่องมรสุมยังคงผ่านพาดตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ประกอบกับกรมชลประทานได้มีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 เนื่องจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมาก โดยคาดว่าปริมาณน้ำจะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,700-2,900 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีในช่วงสับดาห์นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ทราบ และระมัดระวัง ดังนี้คือ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ เสี่ยงภัย เก็บสิ่งของเครื่องใช้ ปลั๊กไฟฟ้าขึ้นที่สูงพ้นระดับที่น้ำอาจจะท่วมถึง และให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลาน มีพิษ ที่อาจหนี้น้ำขึ้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ขบกัดทำร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรให้การสนับสนุนกระสอบทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำในเขตชุมชน/พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น พื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมจัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ดูแลความเรียบร้อย ป้องกันมิจฉาชีพ ลักขโมยทรัพย์สินของราษฎร ที่อพยพไปยังที่ปลอดภัย และให้จัดแพทย์ พยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพอนามัยราษฎร ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในแล้วเสร็จอย่างช้าไม่ควรเกินวันที่ 8 กันยายน 2554 และหากเกิดสถานการณ์วิกฤติในพื้นที่ใดให้แจ้งให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทราบเพื่อจะได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยทันที(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode