กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราชฉลองครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 581 คน)
 

ราชภัฏโคราชฉลองครบรอบ 29 ปี
แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ
 
 
*****
 

เมื่อระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ วิทยาการจัดการเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น (Management Science for Better Local Living) ณ อาคาร 22 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อชุดการแสดง นารีรัตนา โดย นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสำหรับงานโรงแรม
การแข่งขันตอบปัญหา "ศาสตร์การจัดการ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อออนไลน์ ประเภทอินโฟกราฟิกหัวข้อ "จิตสาธารณะ” การอบรม
Update มาตรฐานการบัญชีไทย การอบรมเรื่อง บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การเสวนาการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ภายใต้ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ ประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาต่างๆ การจัดตลาดนัดการจัดการ การนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมามาจัดจำหน่าย และการแสดงของนักศึกษามากมาย

การจัดงานครบรอบ 29 ปี ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา ภายใต้รูปแบบการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการแสดงศักยภาพงานด้านวิชาการคณะ พร้อมทั้งถือโอกาสนี้เป็นศูนย์รวมระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ได้พบปะพูดคุย สร้างสัมพันธ์อันดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้เพิ่มพูนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และร่วมกันการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
*********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode