กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน NRRU Open House 2558

วันที่ 20 ส.ค. 2558 )
 

ราชภัฏโคราช เปิดบ้าน NRRU Open House 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดกิจกรรม NRRU Open House 2558 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของทั้ง 7 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การแสดงต่างๆ ของแต่ละโปรแกรมวิชา การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ การแสดงหุ่นยนต์จากทีมหนุ่มลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. กิจกรรม Walk Rally "ติ๊กเกอร์หนู๋อยู่หน๋ายยยย!!!!” กิจกรรม Selfie กันให้ เว่อร์ เวอ วัง และเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมาย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีหน้าที่สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดรับนักศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาสาขาวิชาที่เปิดสอน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดให้มีการกิจกรรม NRRU Open House 2558 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคณะที่ตนเองสนใจ และสามารถนำไปเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป
 
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode