กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราชจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 20 ส.ค. 2558 )
 

ราชภัฏโคราชจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 32 ชั้น 1 โดยพิธีเปิดเริ่มจาก นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิด จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

ภายในงานได้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายในคณะ และโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับ 6 คณะ และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ฯลฯ
การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี

เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” พร้อมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความสนใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญต่อไป
 

***********

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode