กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอผาขาว

วันที่ 19 ส.ค. 2558 )
 
จังหวัดเลยจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยราชการออกให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอผาขาว เช้าวันนี้ (๑๙ สค.๕๘) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการระดับจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่สนามโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การถวายสัตย์ปฏิญาณ จะจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.๔-๐๑ และให้บริการตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์พืช ให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และอื่นๆ จากนั้น ส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการของอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบล คือ ปัญหาเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง และการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดเลยจะรณรงค์ใหญ่ ในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง โดยการจัดประกวดหมู่บ้านสะอาด ระดับตำบล และ โครงการบริหารจัดการขยะระดับอำเภอ โดยใช้หลัก 3 R คือ ลดการใช้ (Reduce) . นำมาใช้ใหม่ (Re-use) และ แปรรูปมาใช้ (Recycle) ชิงรางวัลเงินพัฒนาท้องถิ่น จำนวนมากเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode