กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 19 ส.ค. 2558 )
 
 จังหวัดเลย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการเกษตรกร ที่อำเภอผาขาว เมื่อเช้านี้ (๑๙ ส.ค. ๕๘) ที่สนามโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร มีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ของจังหวัดเลยครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการความรู้และแนะนำเทคโนโลยีด้านการเกษตร การแจกจ่ายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ ให้คำปรึกษาด้านการผลิต การแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง ด้านดินและปุ๋ย ด้านชลประทาน มีเกษตรกรในตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลใกล้เคียง ของ อำเภอผาขาว มารับบริการ จำนวน ๕๐๐ คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรจะได้รับความรู้ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ประมง ด้านดินและปุ๋ย ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และอื่นๆ นอกจากนี้ยังบูรณาการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข และ มหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกันไปด้วย.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode