กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพม.19 โดยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เปิดป้ายศาลาธรรมสถานและเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4 ก.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19(สพม.19) จัดพิธีส่งมอบศาลาธรรมสถาน สันติธรรมโฆสธมโม และเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีส่งมอบธรรมสถาน สันติธรรมโฆสธมโม และเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีนายชูศักดิ์ บัวระภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
จากนั้นกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธม.โม ส่งมอบศาลาธรรมสถาน สันติธรรมโฆสธมโม และสิบเอกมงคล ศรนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ส่งมอบเรือนพยาบาล
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รับมอบศาลาธรรมสถาน สันติธรรมโฆสธมโม และเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา พร้อมส่งมอบต่อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เป็นตัวแทนรับมอบ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนในการก่อตั้งศาลาธรรมสถาน สันติธรรมโฆสธมโม และเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(ลิงค์ชมภาพข่าว http://www.obec.go.th/news/11092 )
......................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode