กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบทุนการศึกษากองทุนกาญจนาภิเษก แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน 24 ทุน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2509 คน)
 

                วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองทุนกาญจนาภิเษก ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนจบในหลักสูตรที่กำหนด โดยนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เมื่อปี 2539 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี โดยจัดตั้งกองทุนกาญจนาภิเษกขึ้น และนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม     ฝากธนาคารแบบประจำ เพื่อให้เกิดดอกเบี้ยสูงสุดและนำดอกผลกองทุนดังกล่าว     มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 21 ของการก่อตั้งกองทุน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป 

สำหรับการมอบทุนการศึกษา กองทุนกาญจนาภิเษก ประจำปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 1 ทุน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 8 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 5 ทุน และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1-3 ทุนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,000 บาท ทั้งนี้ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาและมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐม มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และหากมีปัญหาด้านผู้อุปการะ เช่นบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาในระดับนั้นๆ
 
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode