กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมมอบเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุและเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 514 คน)
 

               สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุและเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุและเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กองทุนผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุประเภทการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยการให้กู้ยืมรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท โดยชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

ในส่วนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและกรประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งนี้ได้จัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ในการให้บริการสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ประเภทการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 40,000 บาท โดยชำระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะไม่เกิน 5 ปี โดยไมมี่ดอกเบี้ย สำหรับการมอบเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งหมดจำนวน 49 ราย เป็นเงิน 1,488,800 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมอบเงิน 147 ราย
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode