กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการเตรียมจัด CAR FREE DAY 2011

วันที่ 2 ก.ย. 2554 )
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ
 
        จังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงาน CAR FREE DAY 2011 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน และมลพิษในอากาศ
          นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 18 กันยายน ของทุกปี ทั่วโลกถือเป็นวันปลอดรถยนต์ หรือเรียกว่าคาร์ฟรีเดย์ ( CAR FREE DAY ) ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับสากล ที่ทุกประเทศจัดขึ้นพร้อมกัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาจากการใช้รถยนต์ อันได้แก่การสิ้นเปลืองพลังงาน การจราจรติดขัด และมลพิษในเขตเมือง
         สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกลุ่มชมรมจักรยานสมุทรปราการ กำหนดจัดโครงการ สมุทรปราการรักจักรยาน CAR FREE DAY 2011 ขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. โดยมีกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ไปรอบเมืองสมุทรปราการ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และร่วมสนับสนุนการลดใช้รถยนต์ในการเดินทางหันมาใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหามลพิษในอากาศให้น้อยลง และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode