กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาสื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์

วันที่ 1 ก.ย. 2554 )
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันนี้ ( ๑ กันยายน ๒๕๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องแสงตะวัน ชั้น ๘ โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางสาวรวงทอง ยศธำรง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพราะสื่อมวลชนมีอิทธิพลและบทบาทต่อการใช้ภาษา ทั้งการพูดและการเขียน โดยเฉพาะการใช้ราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี ยกย่องเทิดทูน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔และเพื่อให้สื่อมวลชนนำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ประกอบกับสื่อมวลชนต้องระวังการใช้ราชาศัพท์ในการจัดรายการหรือเสนอข่าวที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์ และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้องผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสื่อมวลชนโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๑ จังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ รวม ๑๐๕ คน พร้อมมีการบันทึกเสียงเพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ ( FM ๙๘.๕ มฮ. ) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เ พียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode