กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ก.ค. 2558 )
 

จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2

ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เทป : วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกทางหนึ่ง
นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า OTOP ของประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เน้นคุณภาพ และการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความสามารถในการประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้การพัฒนาสินค้า OTOP มีความชัดเจน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแยกสินค้า OTOP ออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ 4 Quadrant ประกอบด้วยกลุ่มดาวเด่นสู่สากล กลุ่มอนุรักษ์และสร้างคุณค่า กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา OTOP ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน OTOP ทั้งนี้การเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้คือ รายได้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มสูงขึ้น 100,000 ล้านบาท ในปี 2558

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน OTOP สีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมภายในงานมี งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด จำนวน 300 บูธ นิทรรศการและการฝึกอาชีพ 7 วัน 7 อาชีพ จากผู้ประกอบการ OTOP จาก 4 จังหวัด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชม ชิม ช๊อป ในงาน OTOP ทวารดี สีสันตะวันตก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ (บริเวณสนามสุวรรณภูมิ และสนามดนตรี)
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode