กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญทำข่าวด่วน ... เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอ ต่อร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.... ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

วันที่ 22 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 775 คน)
 

ขอเชิญทำข่าวด่วน ... เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอ ต่อร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.... ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

ด้วยในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศไทย ภาคป่าไม้ถูกจัดให้เป็นวาระสำคัญของการปฏิรูปของรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้กลไกลของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดินได้นำเสนอหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการที่ดินและป่าไม้) แก่สภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนมีความเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังขาดการมีส่วนร่วม และมีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของชุมชนในเขตป่า

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เครือข่ายป่าชุมชน 6 ภาค เครือข่ายติดตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน 6 ภาค และองค์กรร่วมจึงจัดให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอ ต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ....นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ ป่าชุมชน พ.ศ. ... ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปฯ ได้นำเสนอ

โดยการเสวนาดังกล่าวนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาครัฐ ประชาชนที่มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำข่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น เพื่อให้นำเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนและหารือ ต่อสาธารณชนในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การร่วมให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้มากขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
******************

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode