กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบจุดจอดรถรับ-ส่งพนักงาน ถนนเครือสหพัฒน์ (ถนนสุขาภิบาล ๘) ถนนสายชากกระปอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่ 22 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 810 คน)
 
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบจุดจอดรถรับ-ส่งพนักงาน ถนนเครือสหพัฒน์
 (ถนนสุขาภิบาล ๘) ถนนสายชากกระปอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
 
 
 
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้สำนักปลัดเทศบาลจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบจุดจอดรถ รับ-ส่ง พนักงานถนนเครือสหพัฒน์และถนนสายชากกระปอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๒ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาจราจรฯ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามผลการดำเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ การรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และปรึกษาหารือการขอความร่วมมือผู้ประกอบการวินจักรยานยนต์รับจ้าง ถนนสายเครือสหพัฒน์ ถนนสายชากกระปอก เพื่อให้จัดเก็บค่าโดยสายในราคาเดียวกัน หลังจากที่จะกำหนดจุดจอดรถ รับ-ส่ง พนักงานโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode