กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ CAT TELECOM ประชุม เรื่อง การให้บริการระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ของกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 17 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๘

               กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ CAT TELECOM ประชุม เรื่อง การให้บริการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย    นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช.    ให้การต้อนรับ นายธีรพงศ์ กุศลชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสำนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่ ของ CAT TELECOM ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศสช. ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

              นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึง ในการให้บริการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ กับ CAT TELECOM มีการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จะมีการเชื่อมโยงสัญญาณทางอินเทอร์เน็ท โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ สามารถที่จะกระจายเสียงผ่านระบบเครือข่ายของ CAT TELECOM รวมถึงในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ไม่มีความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารในระบบอื่นๆ ช่วงปี ๒๕๔๐ มีการให้บริการติดต่อสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ทผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นการลดค่าสาธารณูปโภคกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ และมีการพัฒนามาใช้ ระบบ sms ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ สปข. ๖ สปข.๕ และ สปข.๓ ในปัจจุบัน CAT TELECOM ให้บริการเรื่องเครือข่ายพื้นฐานในการเชื่อมโยงสัญญาณของกรมประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ในกรณีการถ่ายทอดพิธีฮัจญ์ ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กับประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่นครเมกกะ ถ่ายทอดและร่วมทำข่าวพิธีฮัจญ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็ว ส่วนของการบริการอักษรตัววิ่งเป็นภาษายาวี ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ถ่ายทอดสดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้รับการบริการจาก CAT TELECOM เช่นกัน

                นายจำลอง สิงห์โตงาม กล่าวเพิ่มเติม ส่วนของการร่วมมือระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ CAT TELECOM เป็นมิตรภาพที่ดี ได้มีการดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ นายจำลอง สิงห์โตงาม รับราชการอยู่ทางภาคใต้ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมกันพัฒนาต่อไป ในปีนี้กรมประชาสัมพันธ์ จะได้รับการบริการเรื่องของการเพิ่ม bandwidth โดยขยายเพิ่มมากกว่า ๓๐ เมกกะบิต อย่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ และบริการให้ประชาชนรวดเร็วมากขึ้น

พุทธรัฐ ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode