กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช จับมือ ราชมงคลอีสาน และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มอบวุฒิบัตรการประเมินนักเรียน และสัมมนาอาสาสมัครชมรมดาราศาสตร์

วันที่ 17 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 583 คน)
 
มงคลอีสาน และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 มอบวุฒิบัตรการประเมินนักเรียน และสัมมนาอาสาสมัครชมรมดาราศาสตร์
 
 

                 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินให้นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์ และการสัมมนาอาสาสมัครดาราศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่หอดูดาวภูมิภาค ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์ จากนั้นเป็นการสรุปภาพรวม และการสัมมนาเรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดย นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต่อด้วยเรื่อง สถานการณ์ชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และแนวทางการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา การฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ และสรุปผลการสัมมนา โดย คณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครในการเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ พร้อมทั้งมีการจัดสอบประเมินความรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนประทาย โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โรงเรียนปากช่อง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 187 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร สื่อการเรียนรู้ และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ จากคณาจารย์ และนักศึกษาอาสาสมัคร โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ เชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญด้านดาราศาสตร์ให้กับนักศึกษาอาสาสมัคร และเป็นการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ภายในสถาบันการศึกษา
 
*********** เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode