กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 16 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๘     

                กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีนายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ประจำกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ในครั้งนี้ กล่าวถึง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี มีการพิจารณา อนุมัติ เรื่องของโครงการจัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (UPS) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และโครงการจัดหาพัฒนาประสิทธิภาพระบบเซิฟเวอร์ที่ใช้กับงานระบบข่าวอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีการพิจารณาโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบของสำนักข่าว อนุมัติเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒๕ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๖ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๖ เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ มีการอนุมัติการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีการอนุมติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


พุทธรัฐ ศสช./ข่าว

ธนาวุฒิ ศสช./ภาพ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode