กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา

วันที่ 17 ก.ค. 2558 )
สภากาชาดไทย
 

   

 

 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

รับสมัครงาน

*****************

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน

และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

          1. ตำแหน่งนักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

          2. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางด้าน สังคมศาสตร์,รัฐศาสตร์,เศรฐศาสตร์,วิทยาศาสตร์  ไม่จำกัดเพศและอายุ

          3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปฎิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี

 

        ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  ** ทุกตำแหน่งต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054, 089-9389155 ในวันและเวลาราชการ

 

************

ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ 

นางสาววัสชริยา  เอี่ยมธนานนท์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 061-389-5955 หรือ

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  โทรศัพท์ 1664 และ 0-2256-4035
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode