กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมกีฬาตรวจสอบสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐

วันที่ 31 ส.ค. 2554 )
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
 
ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมกีฬา ๔๐ ชนิดกีฬาตรวจสอบความพร้อมสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๐ นครขอนแก่นเกมส์ โดยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการแข่งขัน จำนวน ๔๐ ชนิดกีฬา และผู้เชี่ยวชาญกีฬาคนพิการ จำนวน ๑๘ ชนิดกีฬา จะเดินทางมาร่วมประชุมและสำรวจสนามกีฬา ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ขอนแก่นเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๐ นครขอนแก่นเกมส์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๔ และทางจังหวัดจะจัดประชุมในวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น และสำรวจสนามเวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น เพื่อตรวจสภาพสนามแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา พร้อมนี้จะมีการกำหนดชนิดกีฬาและสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔และคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดวันที่อบรมเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้จัดการทีม วันแข่งขัน กำหนด จำนวนเจ้าหน้าที่ วัสดุ-อุปกรณ์จะใช้ในแต่ละชนิดกีฬาและแต่ละสนามแข่งขัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode