กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2558 (ทำเทียนหอม)

วันที่ 16 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1407 คน)
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ทำเทียนหอม)
 
 ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในด้านคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ทำเทียนหอม) ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) นำโดย อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทำเทียนหอม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 50 คน
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode