กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวน “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 15 ก.ค. 2558 )
 

นายภานุ  แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ       ทำความดีถวายในหลวง”  ในช่วงเข้าพรรษา  โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของตนเอง ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และจัดให้มีกิจกรรมปฏิญาณตน "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รับรู้ถึง โทษ พิษ ภัย และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนกระตุ้นให้ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกท่าน ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เจ้าของสถานประกอบการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคม เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสนับสนุนกิจกรรม อื่น ๆ ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๕๐๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๔๑

...................................................................

 จิตธิมา  รัตนสุนทร ข่าว 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode