กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาส่งภาพวาดเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 15 ก.ค. 2558 )
 

นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต แจ้งว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีเหตุผลควบคู่การพัฒนาด้านจิตใจด้วยกิจกรรมการวาดภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและความงามในจิตใจและจินตนาการ  โดยแบ่งการประกวดเป็น ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  และ ๖ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ ดังนี้. ๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท พร้อมโล่ ๓)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ ๔)รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล  รางวัลละ  ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ ๔๐๘ ชั้น ๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๕๗๗-๕๔๕๕ และ ๐-๒๕๗๗-๕๔๕๖-๙ ต่อ ๓๐๒ และ ๓๐๕ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.rscience.go.th

..........................................................................................

 จิตธิมา  รัตนสุนทร : ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode