กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยูแอลวีป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1050 คน)
 

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยูแอลวีป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับทุกชุมชนในอำเภอพนัสนิคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้นำชุมชน,อสม.,บ้านผู้ป่วย ในการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย สำรวจร้านรับซื้อของเก่าและแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำในชุมชน หากมีผู้ป่วย ให้ฉีดพ่นยูแอลวีอย่างต่อเนื่อง พร้อมการจ่ายยาทากันยุง ทรายอะเบทในชุมชนเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ เน้นย้ำ "อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด”

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายใช้มาตรการ STOP : S=speed upเร่งควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน วัด โรงเรียน T=treatment on timeรักษาให้รวดเร็ว หากมีไข้ 3 วันให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประสานคลินิก ร้านขายยาให้คำแนะนำและไม่จ่ายยากลุ่มแอสไพริน O=outbreak prevention จัดการ ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่อง,หยุดการระบาดเร็วที่สุด และ P=participation การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ควบคุมโรคร่วมกัน

นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบพบการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 กรกฎาคม 2558ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 1,380 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยพบมากในกลุ่มอายุ15-24ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี อำเภอที่มีการระบาดสูง 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอเมือง อำเภอศรีราชาและอำเภอพนัสนิคม จากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ในทุกอำเภอ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมสุขภาพในพื้นที่เพื่อเร่งรัดและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งร่วมวางแผนการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทุกอำเภอและชุมชนที่มีการระบาด ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะที่มีอยู่ชุกชุมในทุกชุมชนซึ่งต้องอาศัยความตระหนักและความร่วมมือของประชาชน สังคมช่วยดำเนินการเป็นสำคัญ สัดส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่กระจายโรคได้ พบในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 80-90 ทำให้ยากต่อการดำเนินการมาตรการต่างๆในทางสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ ซึ่งมีหลายระดับความรุนแรง ทำให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ไวเพียงพอต่อการตรวจจับการระบาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงต้องมีการสร้างกระแสมวลชนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยตัดวงจรชีวิตของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากเป็นไข้ไม่ควรซื้อยามากินเอง โดยเฉพาะยาไอโบรบูเฟนและแอสไพรินรวมทั้งยาเสตียรอยด์ ถ้ามีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาป้องกันภาวะช็อคและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode