กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร

วันที่ 15 ก.ค. 2558 )
สภากาชาดไทย
 

   

 

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รับสมัครงาน

*****************

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน

และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

          1. พนักงานเลี้ยงเด็ก ฝ่ายสถานสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศหญิง

ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร อายุ 18-35 ปี เคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาแล้ว

          2. พนักงานเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว) ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายสถานสงเคราะห์

จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร อายุ 18-35 ปี

เคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาแล้ว

 

        ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ ชั้นล่าง ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4209 ในวันและเวลาราชการ

 

************

ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ 

นางสาววัสชริยา  เอี่ยมธนานนท์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 061-389-5955 หรือ

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  โทรศัพท์ 1664 และ 0-2256-4035
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode