กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เน้นสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล (ศสช./ข่าว)

วันที่ 14 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๖
 
               กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ อป.มช.” รุ่นที่ ๑ โดยมี นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรฯ พร้อมด้วย นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ และผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๗๗ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
               นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง อป.มช. เครื่อข่ายหัวใจของการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น กล่าวถึงความสำคัญของ อป.มช. กรมประชาสัมพันธ์ถือว่า อป.มช. เป็นหัวใจในเรื่องของการเป็นสื่อบุคคล ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดอบรมทุกจังหวัด จังหวัดละ ๙๐ คน รวมแล้วมี อป.มช. ทั้งประเทศประมาณ ๗ พันกว่าคน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ อป.มช.” รุ่นที่ ๑ ครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทน อป.มช. จากทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗๗ คน และผู้แทนจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง ๘ เขต เข้าร่วมสัมมนา
               นายประวิน พัฒนะพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ความสำคัญของ อป.มช. เป็นสื่อบุคคลที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล ไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายทีมีความเข้มแข็งมากที่สุด ที่สามารถเข้าถึงครอบคลุมพื้นที่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Line Facebook สื่อที่เป็นสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ แต่ความสำคัญในส่วนของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อาทิ อป.มช. บางส่วนเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน บางส่วนเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการเผยแพร่ข่าวสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน และสามารถใช้สื่อมวลชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
 
พุทธรัฐ ศสช./ข่าว
ธนาวุฒิ ศสช./ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode