กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558

วันที่ 14 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 866 คน)
 
ชลบุรี สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุข

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นไปตาม พ.ศ.2550 ที่มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการสรรหาจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 3 พ.ศ.2558 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 
ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครเข้าคัดเลือกจากองค์กรต่างๆ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูและสุขภาพตนเองและสมาชิก และนายอมรินทร์ นิ่มนวล กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร จิตอาสา หรือรณรงค์เผยแพร่ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้สมัครด้วยกันเองและคณะอนุกรรมการสรรหา จากนั้นให้ผู้สมัครทั้ง 2 คน คัดเลือกกันเอง ผลการคัดเลือกนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูและสุขภาพตนเองและสมาชิก ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดชลบุรี ไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 6 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.30 ณ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีต่อไป

สำหรับการสรรหากรรมการสุขแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีในวันนี้ จังหวัดชลบุรีมีคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการสรรหา โดยเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้เป็นไปตามประกาศ วิธีการหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติกำหนด และเมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนของจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมายต่อไป
 
********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode