กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่ายสลากและประชาชนผู้ซื้อที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 707 คน)
 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็น
จากตัวแทนจำหน่ายสลากและประชาชนผู้ซื้อที่จังหวัดนครปฐม
 
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารจัดการสลาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อ เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนด บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และตลาดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวว่า หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมาตรการนโยบายแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกและปรับไม่เกิน 10,000 บาท ปรากฏว่าตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีประชาชนแจ้งมายังศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่ายังมีการจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่บางพื้นที่ ทางสำนักงานฯ จึงได้ส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว


สำหรับในวันนี้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงพื้นที่สำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากได้รับการแจ้งข้อมูลผ่าน Call Center พบว่าบริเวณนี้มีการจำหน่ายสลากเกินราคา ซึ่งได้จับกุมดำเนินคดีไปแล้ว จำนวน 2 ราย ซึ่งในจังหวัดนครปฐมมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเป็นผู้ค้าที่มีโควตา จำนวน 372 ราย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป 345 ราย ผู้พิการ 23 ราย มูลนิธิ/สมาคม 4 ราย ได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,074 เล่ม นอกจากนี้ยังมีผู้ค้าที่ไม่มีโควตา อีกจำนวน 334 ราย และผู้ค้ารายย่อยทั่วไปที่ขายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อีกจำนวน 9,659 ราย โดยหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่าย มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรเพิ่มปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากการจัดสรรสลากให้ผู้ค้ารายละ 5 เล่ม ไม่เพียงพอกับการจำหน่าย ทำให้ต้องไปซื้อเพิ่มจากพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพมหานคร จากเดิมราคาเล่มละ 7,040 บาท เป็นเล่มละ 7,500 – 7,600 บาท จึงอยากให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งขอให้ผู้ที่ได้รับโควต้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐมที่แท้จริง ส่วนการจำหน่ายสลากในราคาใบละ 80 บาท ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ และหากเป็นไปได้อยากให้มีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุนของสลากหรือปรับราคาการจำหน่าย เพื่อให้ผู้ค้าได้มีกำไรใบละ 13-15 บาท จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีแผนจะลงพื้นที่สำรวจในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ เพื่อสำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล รับฟังความคิดเห็น และเก็บข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อสลาก โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามแผน Road Map เนื่องจากจะมีสลากหมดสัญญาในเดือนธันวาคม 2558 นี้ และมีความคาดหวังว่าการจำหน่ายสลากจะต้องเป็นไปตามราคาที่กฎหมายกำหนด และความยั่งยืนในระยะยาว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้ทั้งตัวแทนจำหน่ายที่แท้จริงและความสุขของประชาชนโดยรวมต่อไป
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode