กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ” (ศสช./ข่าว)

วันที่ 10 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

๒๗/๒๕๕๘

               กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่นิทรรศการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีการเสวนาเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ภัยแล้ง” โดย ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนสำนักงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมเสวนา มีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ที่มาเข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

               พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของ คสช. ได้เป็นประธานจัดนิทรรศการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญสื่อมวลชนทุกสาขา ประกอบด้วย วิทยุกระจายเสียง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างๆ คณะบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

               พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ กล่าวถึง แนวทางเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ   โดยทางรัฐบาลมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ปัจจุบันมีการเดินหน้าเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเรื่องของน้ำ ประเทศไทยมีน้ำต้นทุนจากน้ำฝน จึงต้องมีการบริหารกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น ปีนี้ทางรัฐบาลกำหนดให้มีการขุดที่เก็บกักน้ำไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ แห่ง นอกจากนี้อาจจะนำน้ำจากแม่น้ำโขง ทางทิศตะวันออกของประเทศ และแม่น้ำสาละวิน ทางทิศตะวันตกของประเทศ โดยใช้งบประมาณในปี ๒๕๕๘ บริหารจัดการและนำน้ำมาใช้ ในปัจจุบัน ๓๐ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ จะมีงบประมาณ ประมาณ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ล้านบาท จึงมีการนำทุกหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน ในปี ๒๕๕๘ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำทั้งประเทศ อาทิ กรมชลประทาน ส่วนของท้องถิ่น จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ดูแลหลัก

ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode