กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> พลังงาน
กระบี่เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการจัดการปาล์มน้ำมัน

วันที่ 10 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2241 คน)
 
กระบี่เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการจัดการปาล์มน้ำมัน

นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อน 12 วาระกระบี่ ในวาระที่ 7 "เกษตรก้าวหน้า อุตสาหกรรมสะอาด พลังงานทดแทน” สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่มีโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการปาล์มน้ำมัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้โรงสกัดและจุดรวบรวมผลผลิตมีกำไรมากขึ้น สามารถรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งเป็นการพัฒนาสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มให้มีมาตรฐาน ตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการร่วมกัน มีการประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ทั้งนี้ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ทั้ง 16 โรง ได้ร่วมลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการดังกล่าวในขณะนี้ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการได้ "เปิดบ้านอุตสาหกรรม” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวมถึงสภาอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปาล์มน้ำมัน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้าตรวจประเมินให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการปฏิบัติ, ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน, ด้านการบริหารบุคคล,ด้านการจัดการประสิทธิภาพการผลิต และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพลังงาน ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ออกไปประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการรวม 3
 
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode