กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา นาโยน เพิ่มรายได้

วันที่ 10 ก.ค. 2558 )
 


                อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  จัดกิจกรรมปลูกป่า  ปล่อยปลา  นาโยน  เพิ่มรายได้  สร้างบรรยากาศเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

                ที่ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านปวนพุ  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ปลูกป่า  ปล่อยปลา นาโยน เพิ่มรายได้  ของชาวอำเภอหนองหิน  สืบเนื่องจากอำเภอหนองหิน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ในความนิยม เช่น สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย  น้ำตกเพียงดิน และภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองไทย  อำเภอหนองหินร่วมกันชาวบ้านตำบลต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว  เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย และกัลปพฤกษ์ ตามเส้นทาง ๒ ฝั่งถนน จากแยกตลาดอำเภอหนองหินเข้าไปถึงภูป่าเปาะ ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และเส้นทางภายในหมู่บ้าน  พื้นที่ป่า  และที่สาธารณะของอำเภอ , กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนและสร้างรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมการปลูกข้าวแบบ นาโยน เพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูกาลใหม่ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้การพัฒนาผลผลิตและการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ทั้งการปลูกพืช การแปรรูปผลผลิต และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุใช้แล้ว การผลิตสินค้าโอทอป

                ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  ในปี ๒๕๕๗  จังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ๒.๒ ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๓,๕๐๐  ล้านบาท  อำเภอหนองหิน เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญ  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูง การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว จะเป็นทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ทดแทนรายได้จากภาคเกษตรที่ลดต่ำลง จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ร่วมกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเลยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้ายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ชาวจังหวัดเลยอย่างยั่งยืนตลอดไป.




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode