กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป (ศสช./ข่าว)

วันที่ 8 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

 ๒๖/๒๕๕๘    

               คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป จัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน โดยมีนายชัยพร ทองประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

                ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ และติดตามได้ทุกประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย NBT WORLD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th, www.facebook.com/ictprd และสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่อทั้ง ๕ ประเภท ของกรมประชาสัมพันธ์ จะทำการเผยแพร่ข่าวสารการสัมภาษณ์ นายชัยพร ทองประเสริฐ ประธานคณะ  อนุกรรมาธิการฯ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยกล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ทั้งสมาชิกสภาสภาปฏิรูปแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงคณะทำงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนในแต่ละจังหวัดซึ่งได้เข้าร่วมในการรับฟังแสดงความคิดเห็นจากประชาชน ในขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเวลาของการรับฟังแสดงความคิดเห็น แต่ความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดจะถูกนำมาประมวล เพื่อใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ และเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่ามาจากการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามทำข่าวความเคลื่อนไหว เพื่อที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด และเป็นการสนับสนุนแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘

ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode