กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 – 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ

วันที่ 29 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ มีความประสงค์จะสมอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.40*1.00 เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ หมู่ที่ 8 – 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ วันที่ 12 กันยายน 2554 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 โดยถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ลงรับจากไปรษณีย์เท่านั้น และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองปราจีนบุรี ชั้น 2

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 12 กันยายน 2554  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-2071 , 0-3747-1345 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์              เวลา 09.00 – 15.30 น. หรือทางเว็บไซด์ www.tambonbanphra.com

 

*************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode