กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 )
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับโรงงานอุตสาหกรรม


วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน โดย ดร.เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า บริษัท ยางโอตานิ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน และในปี 2551 ได้ก่อตั้งบริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางสำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถแทรกเตอร์ รถโดยสาร รถไถนา และอื่นๆอีกมากมาย จำหน่ายในประเทศไทยและในทวีปต่างๆทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/TS16949 : 2009 , ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008 , ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 , ในรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และเกียรติบัตรนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.๙๙๙๙ ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็น 2 ใน 9 บริษัทนำร่องอีกด้วย


ในด้านแรงงาน บริษัทฯมีพนักงานทั้ง 2 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 1,300 คน มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในโรงงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารสถานประกอบกิจการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบกิจการควบคู่ไปกับการดูแลผู้ใช้แรงงาน และเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน เช่น โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข , โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอตานิ , การจัดตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดประจำปี , กิจกรรมให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และโครงการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด การพนัน และความปลอดภัยในการมาทำงานของพนักงานอีกด้วย
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode