กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ร่วมกับ สกอ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมการพัฒนาและการใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ

วันที่ 1 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 729 คน)
 

ราชภัฏโคราช ร่วมกับ สกอ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
จัดอบรมการพัฒนาและการใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและการใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 27 ชั้น 5 โดยมี นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ต่อด้วยเรื่อง ข้อมูลด้านเทคนิคของระบบนักศึกษาพิการ การทดลองใช้งานระบบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ โดย ทีมวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงานของหน่วยงาน และการสรุปผลการทำงาน โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เป็นหน่วยงานในการบริการสนับสนุนจัดการศึกษานักศึกษาพิการเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการจัดฝึกอบรม จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาพิการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูล สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดรับนักศึกษาพิการ มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode