กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพิ่มช่องทางชำระหนี้ผ่านบริษัท ไปรษณ์ไทย จำกักและบริษัท เคาเซนเตอร์เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 1 ก.ค. 2558 )
 
 
 
 
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพิ่มช่องทาง
ชำระหนี้ผ่านบริษัท ไปรษณ์ไทย จำกักและบริษัท เคาเซนเตอร์เซอร์วิส จำกัด
 
            บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม กองทุนเงินหั้ยกูยืมเพื่อการศึกษาจัดพิมพ์และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้กู้ยืมที่จะต้องชำระหนี้ในปี 2558 (กรณีชำระหนี้ตั้งแต่ปีที่2 เป็นต้นไป) ดดยผู้กู้ยืมสามารถนำใบแจ้งหนี้ดังล่าวไปชำระหนี้ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
 
 
 
*************
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode