กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนระวังอันตรายจากหมึกสักลาย

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )
 

           นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ศึกษาคุณภาพทางเคมีและทางจุลชีววิทยาของหมึก สำหรับสักลายที่จำหน่าย       ในประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหมึกสำหรับสักลาย 52 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบสารหนูเกินมาตรฐานกำหนด 4 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 14.64 ไมโครกรัมต่อกรัม แคดเมี่ยม 4 ตัวอย่าง ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 7.89 ไมโครกรัมต่อกรัม ตะกั่ว 2 ตัวอย่างแต่ไม่เกินมาตรฐานกำหนด โดยตรวจพบในปริมาณที่น้อยกว่า 5 ไมโครกรัมต่อกรัม ส่วนปรอทและสีห้ามใช้ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้สารหนู ปรอท และตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 5, 1 และ 20 ไมโครกรัมต่อกรัมตามลำดับ  และประเทศไทยกำหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกรัม สำหรับการตรวจคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาหรือตรวจหาเชื้อก่อโรค พบเชื้อแบคทีเรียเกินกำหนด  13 ตัวอย่าง และพบเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas )  1 ตัวอย่าง จำนวนแบคทีเรียที่พบอยู่ในระดับ 35,000-10,000,000 โคโลนีต่อกรัม  ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม หากเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะเกิดการสะสมที่บริเวณผิวหนัง และอาจทำให้เกิดโรคทางผิวหนังได้ โดยจะมีอาการลักษณะ บวม แดง ค่อนข้างแข็ง ต่อมาจะกลายเป็นเนื้อตายได้ทำให้เกิดโรคตาแดง ระคายเคืองตา ทำให้หนังตาอักเสบได้  และที่สำคัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่ได้จัดให้หมึกสักลายเป็นเครื่องสำอาง แต่พบว่าสีที่ใช้ในหมึกเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอางได้และหมึกสักลาย มีข้อบังคับว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปราศจากเชื้อ  จึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ เพื่อความปลอดภัยขจองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสักลาย ควรตระหนักและระมัดระวังในการใช้และไม่สักลายในบริเวณผิวที่บอบบางหรือมีการอักเสบ เป็นแผล การใช้น้ำเกลือเจือจางหมึกและการล้างอุปกรณ์ สำหรับสักลาย เช่นเข็ม สักลาย ควรใช้น้ำปราศจากเชื้อเท่านั้นและใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน เลือกหมึกสักลายจากแหล่งผลิตและผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ใช้บริการจากผู้สักลายที่รักษาสุขลักษณะ ถ้ามีประวัติแพ้สารใดมาก่อนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกใช้หมึกสักลายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการควรล้างมือให้สะอาดและใส่ถุงมือ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โทร.      02 591 1707

.                                                                            ...........................................................

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode