กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นนทบุรี ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )
 

นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ให้มีศักยภาพและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนอันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมฯ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การพัฒนาผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน โดยให้ส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  ต่อไป

............................................................

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode