กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2147 คน)
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อำเภอสามพราน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสืออัชสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้สโลแกน "วิถีสามพราน สร้างสรรค์กำลังใจ ก้าวไปอย่างพอเพียง” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และการฝึกอาชีพหลังการบำบัดรักษา ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดเสมือนเป็นคนไข้หรือผู้ป่วย และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูในระบบสมัครใจเป็นหลัก จัดให้มีการบำบัดรักษาที่เหมาะสม


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ทั้ง 100 คน ได้ร่วมดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนจะไม่เสพ ไม่ขาย หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติด ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และช่วยเหลืองานทางราชการ ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จากนั้นได้เข้ารับการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับวัตถุมงคลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ก่อนกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมต่อไป


นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามพราน ได้กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 9 วัน มีเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอสามพราน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง อดทน อดกลั้นเรียนรู้และยอมรับฟังความรู้ ความเข้าใจ ทราบและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อออกไปเผชิญสู่สังคมได้อย่างปกติสุข


 
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode