กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 โยค ประจำปี 2558 ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 โยค ประจำปี 2558 ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก บ่ายวันนี้ ( 22 มิ.ย.58 ) ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ซึ่งพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ดังกล่าวเป็นพระราชพิธีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสสามเณร ที่มีความรู้ ความสามารถที่สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง เพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป สำหรับการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ และทำการเข้าใจ บรรดาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี การศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ปัจจุบันการศึกษา ของพระภิกษุสามเณร ได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศ ดั้งนั้น ในปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก และทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง โดยพิธีในครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือเข้ารับมอบพัดเปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 335 รูป และพระภิกษุสามเณรเข้ารับมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 – 2 จำนวน 363 รูป รวม 698 รูป




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode