กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วปภ.วิทยาเขตพิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับเพลิง

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ทำพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง” รุ่นที่ 4/2558 ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2558 ให้แก่เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ชลบุรี ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตรพิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ แพร่ สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมจำนวน 57 คน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นประธานในพิธีปิดฯ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยมีนายสกล นาสมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม กล่าวรายงานผลการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของพนักงานดับเพลิง ระเบียบ กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการมีทักษะและเทคนิคเบื้องต้นในด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของ "พนักงานดับเพลิง” อันจะนำไปสู่การฝึกอบรมหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode