กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 795 คน)
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค
 เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งเกิดประโยชน์ต่อพระสังฆาธิการ ในการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบนโยบายในการบริหารการปกครอง การพัฒนาวัด และด้านอื่นๆ ที่เป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา


โอกาสนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้แก่ พระครูประภัทรธรรมธิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี , นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว , สถานีโทรทัศน์ DMC และ มูลนิธิบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น


สำหรับการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ โดยนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีการบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์มติมหาเถรสมาคมและกฎหมายที่สำคัญ , การเผยแผ่พระพุทธศาสนา , การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , การศาสนศึกษา , การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของมหาเถรสมาคมและโครงการหมู่บ้านศีล 5 และแนวทางสนองงานคณะสงฆ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ทั้งมหานิกายและธรรมยุต จากทั่วประเทศ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 250 รูป/คน
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode