กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 15 มิ.ย. 2558 )
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

รับสมัครงาน

*****************

สำนักงานทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน

และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

          1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ชั่วคราว) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

          2.พนักงานขับรถ สถานีกาชาดที่11(วิเศษนิยม) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา

มัธยมตอนต้น(ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

3.พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง(ประเภท2) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

           

        ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคาร เทิดพระเกียรติฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 * ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหมดเขต 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ **ทุกตำแหน่งต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306

************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode