กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอเชิญรับฟังรายการ กรมประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (ศสช./ข่าว)

วันที่ 11 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1544 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘
              นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนรับฟังรายการ กรมประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า ในประเด็น การประชาสัมพันธ์บริการของภาครัฐในรูปแบบ โมบาย แอปพลิเคชั่น โดยมีผู้จัดรายการ ๒ ท่าน ได้แก่ นายนิคม แก้วทันคำ และนางวโรกาส มังกรพิศม์ ผู้รับฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ มฮ/เอ.เอ็ม. ๘๑๙ กฮ./เอ.เอ็ม. ๘๙๑ กฮ. พร้อมเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๕ – ๑๔.๐๐ น.
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เรื่องของการให้บริการประชาชนของภาครัฐในรูปแบบ โมบาย แอปพลิเคชั่น ปัจจุบันสามารถรับฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๔๗ คลื่น ทั่วประเทศ ทางแอปพลิเคชั่น NBT RADIO THAILAND รับชมโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ทางแอปพลิเคชั่น NBT TV THAILAND โทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ กรมประชาสัมพันธ์ ทางแอปพลิเคชั่น NBT WORLD และโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์ ทางแอปพลิเคชั่น PRD NEWS ประชาชนสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ได้โดยใช้ระบบ android ไปที่ Google Play พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชั่น เพื่อโหลดและติดตั้ง ส่วนระบบ IOS ไปที่ App Store พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชั่นเพื่อโหลดและติดตั้งเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรับชมและเข้าถึงสื่อต่างๆของ กรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวก
               นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กำลังดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น นามสงเคราะห์ ผู้ที่สนใจต้องการติดตามข้อมูลนามสงเคราะห์ในขณะนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำนามสงเคราะห์เป็นรูปแบบ Responsive Web คือเว็บไซต์ที่ปรับตัวรูปแบบตามลักษณะขนาดเครื่องมืออุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน สามารถติดตามได้ที่ http://gphone.prd.go.th/
 
พุทธรัฐ/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode