กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
การอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นครแหลมฉบัง

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 )
 
การอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นครแหลมฉบัง
 

          ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยต้องการปลูกฝังและเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการพิทักษ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัย และเพิ่มศักยภาพของผู้รับการอบรม เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ คุณพูนศักดิ์ สุขเรือง ประธานเยาวชนชมรมอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode